NO EN Logg inn

Intensive Care Medicine

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Intensive Care Medicine

p-ISSN:

0342-4642         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1432-1238         Periode: [1997 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.springer.com/journal/134

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

9304

NPI Fagfelt:

Anestesi, intensiv, akutt

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Springer Nature-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 1 0.2127 1.6655
2019 1 0.8474 2.5998
2018 1 1.0223 2.5978
2017 1 0.3685 1.9023
2016 1 0.0556 0.4111
2015 1 0.5024 1.9032
2014 1 1.0556 1.0556
2013 1 0.0455 0.0455
2012 1 0.69 0.69
2011 1 1.07 1.07
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.13 0.13
2008 1 0.26 0.26
2007 1 1.34 1.34
2006 1 0.5 0.5
2005 1 0.0 0.0
2004 1 2.11 2.11
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.