NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)

Internasjonal tittel:

Nordic Journal of Practical Theology

p-ISSN:

1893-4773         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

https://www.mf.no/tpt

Forgjengere:

Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende

Utgiver:

MF vitenskapelig høyskole

ITAR-kode:

1021492

NPI Fagfelt:

Teologi og religionsvitenskap
Tilleggsopplysning: Åpen tilgang til artiklene: https://journals.mf.no/.

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 7.5 9.1619
2019 1 10.0 10.3938
2018 1 8.0 8.8284
2017 1 10.0 10.4142
2016 1 12.3333 14.7252
2015 1 10.0 10.4142
2014 1 9.5 9.5
2013 1 3.5 3.5
2012 1 2.75 2.75
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.