NO EN Logg inn

Molecular Therapy - Nucleic Acids

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Therapy - Nucleic Acids

e-ISSN:

2162-2531         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.nature.com/mtna/index.html

Forlag:

Nature Publishing Group

ITAR-kode:

1021802

NPI Fagfelt:

Biomedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-23
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0588 0.3153
2019 1 0.1667 0.5
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.2 0.5345
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1 0.1
2012 1 0.27 0.27
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.