NO EN Logg inn

Mucosal Immunology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Mucosal Immunology

p-ISSN:

1933-0219         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1935-3456         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.nature.com/mi/index.html

Forlag:

Nature Publishing Group

ITAR-kode:

1018654

NPI Fagfelt:

Biomedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-19
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 1 0.4583 1.1235
2019 1 0.75 0.8165
2018 1 0.45 1.7125
2017 1 0.8636 1.2734
2016 1 1.0833 2.367
2015 1 0.7843 2.1943
2014 1 1.1 1.1
2013 1 0.2917 0.2917
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.1 0.1
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.08 0.08
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.