NO EN Logg inn

Environmental Politics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Environmental Politics

p-ISSN:

0964-4016         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1743-8934         Periode: [1992 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/fenp20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

8321

NPI Fagfelt:

Geografi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.5833 1.4106
2019 1 0.75 1.0614
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.25 1.7506
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.25 1.25
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.5 0.5
2010 1 1.0 1.0
2009 1 0.99 0.99
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg foreslår at Environmental Politics bør flyttes til nivå 2. I følge Clarivates 2020 Journal Citation Report har Environmental Politics en impact factor på 4.320, noe som rangerer det på plass av alle statsvitenskapelige tiddsskrift. Se: https://apps.clarivate.com/jif/home/?journal=ENVIRON%20POLIT&year=2019&editions=SSCI&pssid=H2-tbfUgb6IDh4xx64DdSjRjM7hxxGj4I0rmm-18x2dyR1WMuy1TysVa0lgrsEC0Qx3Dx3D1YMDmGHiEEsy7ZREqpTPx2BQx3Dx3D-qBgNuLRjcgZrPm66fhjx2Fmwx3Dx3D-h9tQNJ9Nv4eh45yLvkdX3gx3Dx3D
I believe this journal should be on the 2nd level, not first, based on the impact factor.
Agreed, it is the most prominent in this specific field of politics.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.