NO EN Logg inn

Journal of Development Studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Development Studies

p-ISSN:

0022-0388         Periode: [1964 .. ]

e-ISSN:

1743-9140         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/fjds20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

10031

NPI Fagfelt:

Utviklingsstudier

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.75 6.1517
2019 2 1.3333 6.14
2018 2 0.3333 2.2517
2017 2 3.25 13.7671
2016 2 3.5 11.2517
2015 2 0.3333 2.2517
2014 2 1.5833 4.7499
2013 2 2.3333 6.9999
2012 2 1.0 3.0
2011 2 3.27 9.81
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 1.0 3.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.