NO EN Logg inn

Reviews in Conservation (Nedlagt 2011, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Reviews in Conservation

p-ISSN:

1817-2245         Periode: [2001 .. 2011]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Internasjonal

URL:

https://www.iiconservation.org/publications/sic

Etterfølgere:

Studies in Conservation

Utgiver:

The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

ITAR-kode:

5683

NPI Fagfelt:

Arkeologi og konservering

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Denne IIC serien som hadde dette navnet Reviews in Conservation finnes ikke lenger og tilsvarende review-artikler publiseres nå i IIC tidsskriftet Studies in Conservation (nivå 2)- derfor bør førstnevnte strykes.

Mvh/Tine Frøysaker, IAKH/UiO, Fagruppeleder for Konservering
Hei,

Takk for informasjon. Tidsskriftet har nå fått oppdatert sin informasjon.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.