NO EN Logg inn

Management International Review (MIR) (Nedlagt 1989, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Management International Review (MIR)

p-ISSN:

0025-181X         Periode: [1966 .. 1989]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

Ingen

Etterfølgere:

MIR. Management International Review: journal of international business

Utgiver:

Betriebswirtschaftlicher Verl. Gabler

ITAR-kode:

13969

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2011 1 0.33 0.33
2010 1 0.58 0.58
2006 1 0.5 0.5
2005 1 1.0 1.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.