NO EN Logg inn

European Papers (EP)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Papers (EP)

e-ISSN:

2499-8249         Periode: [2016 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Italia

URL:

http://europeanpapers.eu/en

Utgiver:

Vincenzo Cannizzaro

ITAR-kode:

1027611

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-01
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-29
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 1
2020 1 2.0 2.4142
2019 1 1.5 1.9192
2018 1 1.5 1.9192
2017 1 1.0 1.0
2016 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.