NO EN Logg inn

Journal of Nationalism, Memory & Language Politics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Nationalism, Memory & Language Politics

e-ISSN:

2570-5857         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tsjekkia

URL:

https://content.sciendo.com/view/journals/jnml[..]

Utgiver:

Sciendo

ITAR-kode:

1029456

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-13
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.