NO EN Login

Journal of Child Psychology and Psychiatry

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Child Psychology and Psychiatry

p-ISSN:

0021-9630         Period: [1960 .. ]

e-ISSN:

1469-7610         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/journal/[..]

Publishing House:

John Wiley & Sons

Publisher:

Association for Child and Adolescent Mental Health

ITAR Code:

9891

NPI Scientific Field:

Psychology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-09-09
Wiley agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 2
2021 1
2020 2 2.5406 14.53
2019 2 1.5411 10.5454
2018 2 0.9192 7.2822
2017 2 2.3139 13.6283
2016 2 0.1667 1.5922
2015 2 0.4 3.4883
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.4444 1.3332
2012 2 0.47 1.41
2011 2 0.1 0.3
2010 2 1.88 5.64
2009 2 0.74 2.22
2008 2 0.39 0.75
2007 2 1.04 2.22
2006 2 1.69 3.09
2005 2 1.33 2.49
2004 2 1.833 5.499
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette er et meget godt tidsskrift som ikke bør reduseres til nivå 1.
JCPP har vært på nivå 2 i alle årene rangeringen har eksistert. Det ble vedtatt flyttet ned fra nivå 2 til nivå 1 fom 2021. Dette er fullstendig uforståelig. JCPP har IF=7,04 (ISI/Web of Science) og er ranger som nr. 1 innen utviklingspsykologi verden (av 77). Det har i alle år vært ansett av forskere innen utviklingspsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi som ett av de to klart ledende tidsskriftene. Det andre, Journal of The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (IF=6,9), har et klart psykiatrisk tilsnitt og tar først og fremst imot artikler omkring behandlingsstudier, medisinforsøk og biologisk/farmakologiske tilnærminger. Tidsskriftet hadde 226 siterbare arbeider til sammen i 2017 og 2018.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.