NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

IEEE Internet of Things Journal

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Internet of Things Journal

p-ISSN:

2327-4662         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.ieee.org/membership-catalog/produc[..]

Forlag:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

ITAR-kode:

1025198

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 5.6012 30.8282
2019 1 2.2101 6.4733
2018 1 2.5 3.7078
2017 1 0.875 0.8944
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Kanalen foreslås til oppgradering pga. høy impact faktor, og høy kvalitet av editorial og advisory boards. Publiseringsutvalg IKT, november 2018
Jeg vil gjerne anbefale denne publiseringskanalen https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6488907 til nivå 2. Den har impact factor på 5.863, som er høyere enn de fleste eksisterende nivå 2 tidsskriftene. På IEEE Journals Continue to Excel in Citation Rankings liste https://www.ieee.org/publications/subscriptions/journal-citations.html, ligger den på 20. plass på Electrical and Electronic Engineering og 8. plass på Telecommunications.
Er det noe nivå-1 tidskrifter du foreslår til nedgradering?

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.