NO EN Logg inn

ALIFE : Proceedings of the Artificial Life Conference

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

ALIFE : Proceedings of the Artificial Life Conference

e-ISSN:

2693-1508         Periode: [2018 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://direct.mit.edu/isal

Forlag:

MIT Press

ITAR-kode:

1031893

NPI Fagfelt:

Datateknikk og datavitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.6667 3.0614
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.