NO EN Logg inn

Journal of Vinyl & Additive Technology (Nedlagt 1994, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Vinyl & Additive Technology

p-ISSN:

0193-7197         Periode: [1979 .. 1994]

e-ISSN:

1548-0577         Periode: [ .. 1994]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jho[..]

Etterfølgere:

Journal of Vinyl & Additive Technology

Utgiver:

Society of Plastics Engineers Inc.

ITAR-kode:

11158

NPI Fagfelt:

Materialteknologi

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Ingen nivå-/publiseringshistorikk

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.