NO EN Logg inn

European Review of Private Law

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Review of Private Law

p-ISSN:

0928-9801         Periode: [1993 .. ]

e-ISSN:

1875-8371         Periode: [ .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode[..]

Forlag:

Wolters Kluwer

ITAR-kode:

1025

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-15
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-13
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.0 6.0
2019 2 1.0 4.2426
2018 2 0.0 0.0
2017 2 1.0 3.0
2016 1 0.5 0.7071
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.5 4.5
2013 2 0.0 0.0
2012 2 2.0 6.0
2011 2 2.0 6.0
2010 2 2.0 6.0
2009 2 3.0 9.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.