NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Transportation Research Procedia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Transportation Research Procedia

e-ISSN:

2352-1465         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

http://www.journals.elsevier.com/transportatio[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1024795

NPI Fagfelt:

Generell teknologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 3.4167 5.8101
2019 1 0.6667 0.8165
2018 1 0.25 0.65
2017 1 7.0 8.7038
2016 1 5.5556 6.9156
2015 1 0.75 0.8165
2014 1 1.5 1.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.