NO EN Logg inn

Maternal & Child Nutrition

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Maternal & Child Nutrition

p-ISSN:

1740-8695         Periode: [2005 .. ]

e-ISSN:

1740-8709         Periode: [2005 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17408709

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

5186

NPI Fagfelt:

Ernæring
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-26
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-01
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.3372 2.9468
2019 1 0.4607 1.4346
2018 1 0.2588 0.8967
2017 1 2.1325 4.776
2016 1 0.85 1.5305
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.77 0.77
2011 1 1.73 1.73
2010 1 0.44 0.44
2009 1 0.17 0.17
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 1.0 1.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.