NO EN Logg inn

Obstetric Medicine

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Obstetric Medicine

p-ISSN:

1753-495X         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1753-4968         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://journals.sagepub.com/home/obm

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

1031216

NPI Fagfelt:

Gynekologi og obstetrikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.5 0.7071
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.