NO EN Logg inn

Scandinavian Journal of Public Health

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Scandinavian Journal of Public Health

p-ISSN:

1403-4948         Periode: [1999 .. ]

e-ISSN:

1651-1905         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/scand[..]

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

12961

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Sage-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
NIBIO
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
Riksrevisjonen
SINTEF AS
Statped
UiO : Universitetsbiblioteket
UiO : Universitetsbiblioteket (OUS-avtaler)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 13.063 22.6107
2019 1 8.6961 15.4608
2018 1 30.3065 42.4897
2017 1 26.9986 41.9766
2016 1 7.6476 11.777
2015 1 9.6169 16.9119
2014 1 11.5278 11.5278
2013 1 15.8162 15.8162
2012 1 14.54 14.54
2011 2 7.67 23.01
2010 1 20.48 20.48
2009 1 18.1 18.1
2008 1 10.722 9.282
2007 1 6.74 6.74
2006 1 2.83 2.64
2005 1 14.83 12.95
2004 1 9.13 9.13
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.