NO EN Logg inn

Toxicological Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Toxicological Sciences

p-ISSN:

1096-6080         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1096-0929         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://toxsci.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

13506

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-19
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-16
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 0.3889 2.4666
2018 2 1.4336 9.6741
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0625 1.1258
2014 2 0.0263 0.0789
2013 2 0.0833 0.2499
2012 2 0.04 0.12
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.1 0.3
2009 2 1.51 4.53
2008 2 1.14 3.42
2007 2 1.14 3.42
2006 2 2.38 7.14
2005 2 0.5 1.5
2004 2 0.33 0.99
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.