NO EN Logg inn

Physical Therapy

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Physical Therapy

p-ISSN:

0031-9023         Periode: [1964 .. ]

e-ISSN:

1538-6724         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/ptj

Forlag:

Oxford University Press

Utgiver:

American Physical Therapy Association

ITAR-kode:

12288

NPI Fagfelt:

Sosialforskning
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.4028 15.91
2019 2 1.15 9.8707
2018 2 1.2 5.9845
2017 2 1.3 8.4502
2016 2 0.2 1.95
2015 2 1.5667 5.9931
2014 2 1.55 4.65
2013 2 1.45 4.35
2012 2 1.02 3.06
2011 2 2.24 6.72
2010 2 2.72 8.16
2009 2 1.25 3.75
2008 2 1.283 3.849
2007 2 0.58 1.74
2006 2 0.0 0.0
2005 2 1.49 4.47
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.