NO EN Logg inn

Molecular Biology and Evolution (MBE)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Biology and Evolution (MBE)

p-ISSN:

0737-4038         Periode: [1983 .. ]

e-ISSN:

1537-1719         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/mbe

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

11697

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.4921 8.7811
2019 2 0.6964 5.6499
2018 2 1.2152 7.7596
2017 2 1.9302 9.4431
2016 2 0.0476 0.8315
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.8065 2.4195
2013 2 0.9 2.7
2012 2 2.11 4.08
2011 2 1.24 3.72
2010 2 0.72 2.16
2009 2 1.35 4.05
2008 2 2.0 0.24
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.55 1.65
2005 2 0.0 0.0
2004 1 3.55 3.55
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.