NO EN Logg inn

Journal of Experimental Botany

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Experimental Botany

p-ISSN:

0022-0957         Periode: [1950 .. ]

e-ISSN:

1460-2431         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.oxfordjournals.org/exbotj/about.html

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

10148

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0909 1.1759
2019 2 0.7143 3.2961
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.7677 5.4757
2016 2 0.6 2.7577
2015 2 5.1274 23.0369
2014 2 1.0 3.0
2013 2 3.1519 9.4557
2012 2 0.25 0.75
2011 2 1.63 4.89
2010 2 1.92 5.76
2009 2 2.09 6.27
2008 2 2.41 7.23
2007 2 2.85 8.55
2006 2 1.393 4.179
2005 2 2.01 6.03
2004 2 1.017 3.051
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.