NO EN Logg inn

Journal of Design History

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Design History

p-ISSN:

0952-4649         Periode: [1988 .. ]

e-ISSN:

1741-7279         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://jdh.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

4476

NPI Fagfelt:

Kunsthistorie
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-03-25
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.0 4.2426
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 2.5 8.7577
2016 2 1.0 3.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.0 3.0
2013 2 1.0 3.0
2012 2 1.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.