NO EN Logg inn

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery

p-ISSN:

1569-9293         Periode: [2002 .. ]

e-ISSN:

1569-9285         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/icvts

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

4099

NPI Fagfelt:

Hjerte, kar og luftveier
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-30
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.4142
2019 1 0.75 1.4203
2018 1 1.5238 2.6503
2017 1 1.4405 3.2367
2016 1 0.6333 1.7985
2015 1 1.1 2.1154
2014 1 0.2143 0.2143
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.57 0.57
2011 1 0.17 0.17
2010 1 1.73 1.73
2009 1 0.63 0.63
2008 1 1.18 1.18
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.5 0.5
2005 1 0.25 0.25
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.