NO EN Logg inn

IMA Journal of Numerical Analysis

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IMA Journal of Numerical Analysis

p-ISSN:

0272-4979         Periode: [1981 .. ]

e-ISSN:

1464-3642         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/imajna

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

9185

NPI Fagfelt:

Matematikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.0 5.436
2019 2 0.0 0.0
2018 2 1.6667 7.7077
2017 2 1.875 6.4883
2016 2 0.3333 2.2517
2015 2 0.5 2.7577
2014 2 1.0 3.0
2013 2 1.5 4.5
2012 2 2.08 6.24
2011 2 2.66 7.98
2010 2 0.58 1.74
2009 2 1.84 5.52
2008 2 2.99 8.97
2007 2 0.0 0.0
2006 2 1.0 3.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.