NO EN Logg inn

Annals of Botany

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of Botany

p-ISSN:

0305-7364         Periode: [1887 .. ]

e-ISSN:

1095-8290         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://aob.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

6643

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-27
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.3182 1.0817
2019 1 1.125 2.1506
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.5847 1.642
2016 1 0.1429 0.4914
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.7778 1.7778
2013 1 1.5415 1.5415
2012 1 1.36 1.36
2011 1 0.27 0.27
2010 1 1.16 1.16
2009 1 1.12 1.12
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.333 1.333
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.2 0.2
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.