NO EN Logg inn

American Journal of Hypertension

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

American Journal of Hypertension

p-ISSN:

0895-7061         Periode: [1988 .. ]

e-ISSN:

1941-7225         Periode: [1988 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
USA

URL:

https://academic.oup.com/ajh

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

6522

NPI Fagfelt:

Hjerte, kar og luftveier
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-03
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.2051 1.2141
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.1083 0.1083
2013 1 0.0303 0.0303
2012 1 0.44 0.44
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.18 1.18
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.85 0.85
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.11 0.11
2004 1 0.85 0.85
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.