NO EN Logg inn

Bioinformatics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Bioinformatics

p-ISSN:

1367-4803         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1367-4811         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/bioinformatics

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

7094

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 4.9657 25.7473
2019 2 5.6369 26.3737
2018 2 1.1714 8.9329
2017 2 2.2917 9.4699
2016 2 2.2389 11.0856
2015 2 1.7292 6.3442
2014 2 1.893 5.679
2013 2 2.5167 7.5501
2012 2 0.59 1.77
2011 2 2.22 6.66
2010 2 2.79 8.37
2009 2 1.35 4.05
2008 2 1.69 3.57
2007 2 2.74 8.22
2006 2 1.9 4.56
2005 2 1.76 4.77
2004 1 1.4 1.4
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.