NO EN Logg inn

FEMS Microbiology Ecology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

FEMS Microbiology Ecology

p-ISSN:

0168-6496         Periode: [1985 .. ]

e-ISSN:

1574-6941         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://academic.oup.com/femsec

Forgjengere:

FEMS Microbiology Letters

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

1033

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 5.6845 25.0339
2019 2 2.1964 10.1852
2018 1 0.925 2.4969
2017 1 1.1 1.7141
2016 1 0.9976 2.4442
2015 1 0.9429 1.354
2014 1 1.0 1.0
2013 1 3.0 3.0
2012 1 2.68 2.68
2011 1 1.98 1.98
2010 1 2.32 2.32
2009 1 0.6 0.6
2008 1 2.605 2.605
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.2 0.2
2005 1 0.99 0.99
2004 1 2.03 2.03
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.