NO EN Logg inn

International Journal of Epidemiology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Epidemiology

p-ISSN:

0300-5771         Periode: [1972 .. ]

e-ISSN:

1464-3685         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/ije

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

9400

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.2723 15.6149
2019 2 2.2941 23.402
2018 2 2.792 24.3665
2017 2 2.8945 27.6863
2016 2 1.6382 13.8965
2015 2 1.7951 13.1394
2014 2 3.1827 9.5481
2013 2 2.156 6.468
2012 2 1.64 4.92
2011 2 3.38 10.14
2010 2 0.58 1.74
2009 2 2.09 6.27
2008 2 2.11 6.33
2007 2 0.14 0.42
2006 2 2.04 6.12
2005 2 1.65 4.95
2004 1 2.993 2.993
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.