NO EN Logg inn

Journal of Neuropathology and Experimental Neurology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Neuropathology and Experimental Neurology

p-ISSN:

0022-3069         Periode: [1942 .. ]

e-ISSN:

1554-6578         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/jnen

Forlag:

Oxford University Press

Utgiver:

American Association of Neuropathologists.

ITAR-kode:

10556

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.6429 2.3238
2019 2 0.4 2.6
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.3 2.3883
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0294 0.8947
2014 2 0.0455 0.1365
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.35 1.05
2011 2 0.03 0.09
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.1 0.3
2008 2 0.14 0.42
2007 2 0.23 0.69
2006 2 0.03 0.09
2005 2 0.2 0.6
2004 2 0.14 0.42
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.