NO EN Logg inn

Radiation Protection Dosimetry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Radiation Protection Dosimetry

p-ISSN:

0144-8420         Periode: [1981 .. ]

e-ISSN:

1742-3406         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://rpd.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

12667

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-08
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.625 1.6009
2019 1 0.15 0.8031
2018 1 0.5167 1.6807
2017 1 0.3333 0.7506
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.4048 1.354
2014 1 0.2857 0.2857
2013 1 0.3334 0.3334
2012 1 1.5 1.5
2011 1 0.71 0.71
2010 1 1.22 1.22
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.279 1.279
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.091 0.091
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.