NO EN Logg inn

Glycobiology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Glycobiology

p-ISSN:

0959-6658         Periode: [1990 .. ]

e-ISSN:

1460-2423         Periode: [1990 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/glycob/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8823

NPI Fagfelt:

Biomedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-28
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.4293
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.4 0.8222
2017 1 0.8 0.8944
2016 1 0.5 0.9192
2015 1 2.0333 3.2007
2014 1 0.4286 0.4286
2013 1 1.9166 1.9166
2012 1 0.29 0.29
2011 1 2.17 2.17
2010 1 1.23 1.23
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.44 1.44
2007 1 0.39 0.39
2006 1 1.59 1.59
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.