NO EN Logg inn

Brain

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Brain

p-ISSN:

0006-8950         Periode: [1878 .. ]

e-ISSN:

1460-2156         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/brain

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

7187

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-03
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.2056 3.5998
2019 2 0.3958 4.3418
2018 2 0.0755 1.5636
2017 2 0.7148 5.2991
2016 2 0.5337 4.8586
2015 2 0.5458 7.4097
2014 2 0.2857 0.8571
2013 2 0.65 1.95
2012 2 0.58 1.74
2011 2 0.13 0.39
2010 2 0.15 0.45
2009 2 0.45 1.35
2008 2 0.43 1.29
2007 2 0.61 1.83
2006 2 0.29 0.87
2005 2 1.0 3.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.