NO EN Logg inn

ICES Journal of Marine Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

ICES Journal of Marine Science

p-ISSN:

1054-3139         Periode: [1926 .. ]

e-ISSN:

1095-9289         Periode: [1991 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/icesjms

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

9054

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-04
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 1
2020 1 5.2813 11.7318
2019 1 5.1941 11.6088
2018 1 4.4028 11.3611
2017 1 7.1232 13.2996
2016 1 4.7871 10.5144
2015 1 5.474 12.3083
2014 1 5.8052 5.8052
2013 1 3.4391 3.4391
2012 1 3.28 3.28
2011 1 2.32 2.32
2010 1 2.83 2.83
2009 1 4.67 4.67
2008 1 5.89 5.89
2007 1 4.79 4.79
2006 1 6.51 6.51
2005 1 5.96 5.96
2004 1 4.57 4.57
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.