NO EN Logg inn

Journal of Plankton Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Plankton Research

p-ISSN:

0142-7873         Periode: [1979 .. ]

e-ISSN:

1464-3774         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://plankt.oupjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

10703

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.119 5.1433
2019 1 0.0833 0.4914
2018 1 1.0 1.0
2017 1 1.3667 2.8928
2016 1 3.4845 6.4454
2015 1 2.4833 4.9126
2014 1 3.043 3.043
2013 1 0.2778 0.2778
2012 1 2.56 2.56
2011 1 1.95 1.95
2010 1 3.94 3.94
2009 1 5.85 4.24
2008 1 2.76 2.76
2007 1 3.45 3.32
2006 1 2.89 2.75
2005 1 2.0 2.0
2004 1 2.09 2.09
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.