NO EN Logg inn

Health Promotion International

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Health Promotion International

p-ISSN:

0957-4824         Periode: [1990 .. ]

e-ISSN:

1460-2245         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://heapro.oupjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8899

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-05
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.725 1.7541
2019 1 0.8333 1.5692
2018 1 1.1667 2.3614
2017 1 1.0 1.0
2016 1 1.0 1.669
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.3667 0.3667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.4 1.4
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.99 0.99
2009 1 0.0 0.0
2008 1 3.66 3.66
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.28 0.28
2005 1 0.2 0.2
2004 1 0.51 0.51
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.