NO EN Logg inn

Cardiovascular Research (CVR)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Cardiovascular Research (CVR)

p-ISSN:

0008-6363         Periode: [1967 .. ]

e-ISSN:

1755-3245         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/cardiovascres

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

7385

NPI Fagfelt:

Hjerte, kar og luftveier
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-08
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.1 1.5922
2019 2 0.5476 3.3122
2018 2 1.7707 13.6526
2017 2 0.4865 3.8585
2016 2 0.8996 4.5368
2015 2 0.781 5.0538
2014 2 0.4587 1.3761
2013 2 1.2547 3.7641
2012 2 0.7 2.1
2011 2 0.36 1.08
2010 2 4.0 12.0
2009 2 1.76 5.28
2008 2 3.13 9.39
2007 2 2.01 6.03
2006 2 0.09 0.27
2005 2 3.23 9.69
2004 2 1.83 5.49
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.