NO EN Logg inn

Family Practice

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Family Practice

p-ISSN:

0263-2136         Periode: [1984 .. ]

e-ISSN:

1460-2229         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://fampra.oupjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8554

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-06
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.7917 15.754
2019 2 1.2 4.493
2018 2 2.4417 10.8228
2017 2 2.0734 9.6346
2016 2 2.1278 11.6535
2015 2 1.75 8.0255
2014 1 0.5 0.5
2013 1 2.5727 2.5727
2012 1 1.57 1.57
2011 1 2.5 2.5
2010 1 2.39 2.39
2009 1 1.24 1.24
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.66 0.66
2006 1 0.6 0.6
2005 1 0.25 0.25
2004 1 0.91 0.91
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.