Gyldendal Norsk Forlag A/S

Internasjonal tittel Gyldendal Norsk Forlag A/S
ISBN-prefiks: 978-82-05
ITAR-kode: 1563
Land: Norge
URL: http://www.gyldendal.no/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
2 aktive tidsskrift funnet.
  Nivå Tittel  
1 Norsk Lovkommentar
- Vinduet

Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 10.0 11.3
2017 0 0.0 0.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
2013 0 0.0 0.0
2012 0 0.0 0.0
2011 0 0.0 0.0
2010 0 0.0 0.0
2009 0 0.0 0.0
2008 0 0.0 0.0

Kommentar fra NSD

Gyldendal Akademisk, Gyldendal Litteratur og Gyldendal Juridisk går under Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Logg inn for å kommentere