ATEE - Association for Teacher Education in Europe

Internasjonal tittel ATEE - Association for Teacher Education in Europe
ITAR-kode: 2071
Land: Belgia
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 2.0 1.4
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 8.0 5.8899
2015 1 12.6667 8.9715
2014 1 9.3333 6.5333
2013 1 2.0 1.4
2012 1 1.0 0.7
2011 1 6.0 4.2
2010 1 6.01 4.207
2009 1 2.66 1.862

Logg inn for å kommentere