HL-senteret

Internasjonal tittel The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies
ISBN-prefiks: 978-82-9298
ITAR-kode: 3924
Land: Norge
URL: https://www.hlsenteret.no/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 0 - -

Logg inn for å kommentere