Mattering Press

Internasjonal tittel Mattering Press
ISBN-prefiks: 978-1-912729
ITAR-kode: 3923
Land: Storbritannia
URL: https://www.matteringpress.org/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere