Quodlibet studio

Internasjonal tittel Quodlibet studio
ISBN-prefiks: 978-88-229
ITAR-kode: 3902
Land: Italia
URL: https://www.quodlibet.it
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere