Lexham Press

Internasjonal tittel Lexham Press
ISBN-prefiks: 978-1-68359
ITAR-kode: 3899
Land: USA
URL: https://lexhampress.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 0 - -
2019 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere