Hiersemann Verlag

Internasjonal tittel Hiersemann Verlag
ISBN-prefiks: 978-3-7772
ITAR-kode: 3892
Land: Tyskland
URL: https://www.hiersemann.de/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere