Figueroa Press

Internasjonal tittel Figueroa Press
ISBN-prefiks: 978-1-932800
ITAR-kode: 3891
Land: USA
URL: https://www.figueroapress.com
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere