Menasseh ben Israel Instituut

Internasjonal tittel Menasseh ben Israel Institute
ISBN-prefiks: 978-90-815860
ITAR-kode: 3890
Land: Nederland
URL: https://www.mbii.nl/?id=30
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0 - -
2020 0 - -
2019 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere