אדרה בית הוצאת ספרים אקדמיים

Internasjonal tittel Idra Press: Academic Publishers of Esoteric Literature
ISBN-prefiks: 978-965-90042
ITAR-kode: 3889
Land: Israel
URL: http://idra.org.il/english/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0 - -
2020 0 - -
2019 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere